Fotoshoot

Deel nieuws

Hierbij een herinnering aan de fotoshoot die morgen op Al-Iman plaatsvindt. Heeft u nog niet de privacy-voorkeuren voor uw kind(eren) doorgegeven, dan verzoeken we u om dat alsnog te doen. Hierbij het stappenplan om dit via Parro te regelen (aangepast want de beschrijving in het vorige bericht bleek niet helemaal correct):

  • U gaat in de PARRO-app naar het vierde tabblad ‘Instellingen’;
  • Vervolgens kiest u ‘Privacy-voorkeuren’;
  • Hierna kunt u per kind uw voorkeuren aangeven via de stipjes achter het potloodje bij de naam van uw kind.

Meer om te lezen

Groepsdoorbroken werken leerjaar 8

Beste ouders, verzorgers, Assalamoe alaikoem, Kortheidshalve verwijs ik u naar de brief over het groepsdoorbroken werken die als bijlage gevoegd is. Met vriendelijke groet, Khalid Mouhmouh

Lees meer

Uitnodiging VVE-Thuis

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Net zoals voorgaande jaren hebben wij ook dit jaar weer het programma VVE-Thuis op school. VVE-Thuis is bedoeld voor de ouders van groep 1 en 2.

Lees meer

Fijne vakantie!

Beste ouders,Assalamoe alaikoem, Vandaag is het onze laatste werkdag dit schooljaar. We danken u voor het vertrouwen en wensen u een fijne zomervakantie! Tot dinsdag 5 september om 10.00 uur

Lees meer