Een deel van de subsidie ‘inhaalprogramma’ is ingezet voor de cursus ‘Grip op Tekst’

Een deel van de subsidie ‘inhaalprogramma’ is ingezet voor de cursus ‘Grip op Tekst’

Deel nieuws

Beste ouders, Assalamoe alaikoem,

Een deel van de subsidie ‘inhaalprogramma’ is ingezet voor de cursus ‘Grip op Tekst’, waar ongeveer 40 leerlingen aan deelnemen.

Het resterende bedrag is toereikend voor maximaal 33 leerlingen. De uitnodiging ons te laten weten of u hier gebruik van wenst te maken is massaal beantwoord. Binnen 1 werkdag hebben we 92 aanmeldingen ontvangen, waarvoor dank! Later in de week stroomden nog een aantal aanmeldingen binnen.

Tweederde van de ouders zal ik helaas teleur moeten stellen. Het is echter wel een signaal dat afgegeven wordt. Er klaarblijkelijk een grote behoefte aan de organisatie van bijlessen.

Hoe verder? Omdat het aantal aanmeldingen enorm hoog en het aantal beschikbare plekken beperkt is, zal ik een dezer dagen van alle aangemelde leerlingen nagaan welke achterstanden exact opgelopen zijn en welke scores tijdens de Cito-toetsen behaald zijn. Aan de hand hiervan wordt een selectie gemaakt van leerlingen die het hardst zijn getroffen door de lock down. Als uw kind hiervoor in aanmerking komt, ontvangt u op zeer korte termijn hier een bericht van.

Voor nu wens ik u voor morgen een fijne dag. Tot woensdag!

Met vriendelijke groet,

Khalid Mouhmouh

Meer om te lezen

Uitnodiging VVE-Thuis

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Net zoals voorgaande jaren hebben wij ook dit jaar weer het programma VVE-Thuis op school. VVE-Thuis is bedoeld voor de ouders van groep 1 en 2.

Lees meer

Fijne vakantie!

Beste ouders,Assalamoe alaikoem, Vandaag is het onze laatste werkdag dit schooljaar. We danken u voor het vertrouwen en wensen u een fijne zomervakantie! Tot dinsdag 5 september om 10.00 uur

Lees meer

Zomeractiviteiten in Stedenwijk

Beste ouders/verzorgers,Assalamoe alaikoum, Ook in de zomervakantie organiseert Talent in Opleiding verschillende activiteiten voor kinderen vanaf 2 jaar. In de bijlage treft u de flyer met de zomeractiviteiten en het

Lees meer