Een deel van de subsidie ‘inhaalprogramma’ is ingezet voor de cursus ‘Grip op Tekst’

Een deel van de subsidie ‘inhaalprogramma’ is ingezet voor de cursus ‘Grip op Tekst’

Deel nieuws

Beste ouders, Assalamoe alaikoem,

Een deel van de subsidie ‘inhaalprogramma’ is ingezet voor de cursus ‘Grip op Tekst’, waar ongeveer 40 leerlingen aan deelnemen.

Het resterende bedrag is toereikend voor maximaal 33 leerlingen. De uitnodiging ons te laten weten of u hier gebruik van wenst te maken is massaal beantwoord. Binnen 1 werkdag hebben we 92 aanmeldingen ontvangen, waarvoor dank! Later in de week stroomden nog een aantal aanmeldingen binnen.

Tweederde van de ouders zal ik helaas teleur moeten stellen. Het is echter wel een signaal dat afgegeven wordt. Er klaarblijkelijk een grote behoefte aan de organisatie van bijlessen.

Hoe verder? Omdat het aantal aanmeldingen enorm hoog en het aantal beschikbare plekken beperkt is, zal ik een dezer dagen van alle aangemelde leerlingen nagaan welke achterstanden exact opgelopen zijn en welke scores tijdens de Cito-toetsen behaald zijn. Aan de hand hiervan wordt een selectie gemaakt van leerlingen die het hardst zijn getroffen door de lock down. Als uw kind hiervoor in aanmerking komt, ontvangt u op zeer korte termijn hier een bericht van.

Voor nu wens ik u voor morgen een fijne dag. Tot woensdag!

Met vriendelijke groet,

Khalid Mouhmouh

Meer om te lezen

Wenskaart voorjaarsvakantie

Beste ouders/verzorgers,Assalamoe alaikoum, Als bijlage doe ik u de wenskaart voor de voorjaarsvakantie toekomen.Ter herinnering stuur ik u ook het overzicht met de vakantie- en studiedagen. Tot dinsdag 27 februari

Lees meer

Poëzie op posters

Beste ouders, Collage Almere bestaat 10 jaar, zij verzorgen lessen over kunst en cultuur op de scholen in Almere. Om het 10 jarig bestaan te vieren, deden 1.000 leerlingen, uit

Lees meer

Dag van de Directeur

Beste ouders/verzorgers,Assalamoe alaikoum, Vandaag is het de ‘Dag van de directeur’. Wij hebben onze zeer gewaardeerde directeur in het zonnetje gezet. Moge Allah zijn inzet voor de leerlingen en de

Lees meer