Centrale eindtoets primair onderwijs

Centrale eindtoets primair onderwijs

Deel nieuws

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

Assalaamoe alaikoem,

De Centrale eindtoets vindt dit jaar op woensdag 20, donderdag 21 en vrijdag 22 april plaats. Het doel is het geven van een ondersteunend advies aan de school over de keuze van het best passende brugklastype voortgezet onderwijs. De Centrale Eindtoets meet wat uw kind in acht jaar basisonderwijs geleerd heeft op het gebied van taal, rekenen en wereldoriëntatie. Hieruit volgt een toetsadvies dat t.z.t. met u wordt gedeeld.

Moge Allah swt onze leerlingen zegenen en succes schenken inshaAllah!

M.v.g.

Amina Azaouagh

Meer om te lezen

Groepsdoorbroken werken leerjaar 8

Beste ouders, verzorgers, Assalamoe alaikoem, Kortheidshalve verwijs ik u naar de brief over het groepsdoorbroken werken die als bijlage gevoegd is. Met vriendelijke groet, Khalid Mouhmouh

Lees meer

Uitnodiging VVE-Thuis

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Net zoals voorgaande jaren hebben wij ook dit jaar weer het programma VVE-Thuis op school. VVE-Thuis is bedoeld voor de ouders van groep 1 en 2.

Lees meer

Fijne vakantie!

Beste ouders,Assalamoe alaikoem, Vandaag is het onze laatste werkdag dit schooljaar. We danken u voor het vertrouwen en wensen u een fijne zomervakantie! Tot dinsdag 5 september om 10.00 uur

Lees meer