Centrale eindtoets primair onderwijs

Centrale eindtoets primair onderwijs

Deel nieuws

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

Assalaamoe alaikoem,

De Centrale eindtoets vindt dit jaar op woensdag 20, donderdag 21 en vrijdag 22 april plaats. Het doel is het geven van een ondersteunend advies aan de school over de keuze van het best passende brugklastype voortgezet onderwijs. De Centrale Eindtoets meet wat uw kind in acht jaar basisonderwijs geleerd heeft op het gebied van taal, rekenen en wereldoriëntatie. Hieruit volgt een toetsadvies dat t.z.t. met u wordt gedeeld.

Moge Allah swt onze leerlingen zegenen en succes schenken inshaAllah!

M.v.g.

Amina Azaouagh

Meer om te lezen

Activiteiten in de zomervakantie

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Nog op de valreep willen wij een aantal (sport)activiteiten met u delen welke plaatsvinden in de zomervakantie. Voor sommige activiteiten dient u zich aan te melden.

Lees meer

Gunst, led al Adha en dank

Beste ouders, Assalamoe alaikoem, Gunst Om niet direct met de deur in huis te vallen, introduceer ik dit bericht met een mooie hadieth: “Waak over (de voorschriften van) Allah en

Lees meer