Centrale eindtoets primair onderwijs

Centrale eindtoets primair onderwijs

Deel nieuws

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

Assalaamoe alaikoem,

De Centrale eindtoets vindt dit jaar op woensdag 20, donderdag 21 en vrijdag 22 april plaats. Het doel is het geven van een ondersteunend advies aan de school over de keuze van het best passende brugklastype voortgezet onderwijs. De Centrale Eindtoets meet wat uw kind in acht jaar basisonderwijs geleerd heeft op het gebied van taal, rekenen en wereldoriëntatie. Hieruit volgt een toetsadvies dat t.z.t. met u wordt gedeeld.

Moge Allah swt onze leerlingen zegenen en succes schenken inshaAllah!

M.v.g.

Amina Azaouagh

Meer om te lezen

Opzegging locatie Muziekwijk

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Ik bericht u bij dezen met een belangrijke update met betrekking tot onze schoollocatie in Muziekwijk. Zoals u weet, hebben we het afgelopen jaar kunnen profiteren

Lees meer

Wijziging aankomsttijd

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘ aleikoem Vanwege de planning van de busritten is er een kleine wijziging in het programma van het schoolreisje morgen. De onderbouw zal een half uur later

Lees meer