Centrale eindtoets primair onderwijs

Centrale eindtoets primair onderwijs

Deel nieuws

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

Assalaamoe alaikoem,

De Centrale eindtoets vindt dit jaar op woensdag 20, donderdag 21 en vrijdag 22 april plaats. Het doel is het geven van een ondersteunend advies aan de school over de keuze van het best passende brugklastype voortgezet onderwijs. De Centrale Eindtoets meet wat uw kind in acht jaar basisonderwijs geleerd heeft op het gebied van taal, rekenen en wereldoriëntatie. Hieruit volgt een toetsadvies dat t.z.t. met u wordt gedeeld.

Moge Allah swt onze leerlingen zegenen en succes schenken inshaAllah!

M.v.g.

Amina Azaouagh

Meer om te lezen

Parkeren in de Muziekwijk

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Hierbij een herhaalde oproep om ons met z’n allen in te zetten voor de veiligheid en een prettige sfeer rondom het schoolgebouw. Parkeert u a.u.b. op

Lees meer

Leerlingenraad Al Iman

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Afgelopen en deze week hebben de leerlingen van de groepen 4 t/m 8 gestemd. De huidige leerlingenraad heeft ervoor gezorgd dat de stemprocedure eerlijk en correct

Lees meer

Schoolmelk

Sallamou alaikom, Beste ouders, verzorgers, Ook dit jaar zal onze school wekelijks schoolmelk krijgen. Dit zal gedurende 20 weken dit schooljaar plaatsvinden. Dit is volledig gesubsidieerd. De leerlingen ontvangen halfvolle

Lees meer