Centrale eindtoets primair onderwijs

Centrale eindtoets primair onderwijs

Deel nieuws

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

Assalaamoe alaikoem,

De Centrale eindtoets vindt dit jaar op woensdag 20, donderdag 21 en vrijdag 22 april plaats. Het doel is het geven van een ondersteunend advies aan de school over de keuze van het best passende brugklastype voortgezet onderwijs. De Centrale Eindtoets meet wat uw kind in acht jaar basisonderwijs geleerd heeft op het gebied van taal, rekenen en wereldoriëntatie. Hieruit volgt een toetsadvies dat t.z.t. met u wordt gedeeld.

Moge Allah swt onze leerlingen zegenen en succes schenken inshaAllah!

M.v.g.

Amina Azaouagh

Meer om te lezen

Oude leesboeken

Beste ouders,Salam aleikom, Voor het vak technisch lezen hebben wij voor de groepen 4 t/m 8 een nieuwe lesmethode aangeschaft. Wij vinden het zonde om de oude leesboeken weg te

Lees meer

Schoolreisje

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem, Eindelijk kunnen we de mededeling doen dat de schoolreisjes doorgaan alhamdoelillah! Hier zijn de data per groep: Groep 1-2-3 gaan op 22 mei.Groep 4-5-6 gaan op

Lees meer