Studiedag

Studiedag

Nieuws

Extra studie- en werkdag

Beste ouders/verzorgers, Assalamoe aleikoem Maandag 21 juni hebben de kleuterleerkrachten een extra studie- en werkdag. De leerlingen zijn dan vrij. Omdat het een studiedag betreft waar alle kleuterleerkrachten bij betrokken