Almere kiest voor toonaangevende, brede samenwerking gericht op de ontwikkeling van jeugdigen

Almere kiest voor toonaangevende, brede samenwerking gericht op de ontwikkeling van jeugdigen

Deel nieuws

Elke jeugdige verdient het om het meest passende en hoogst haalbare onderwijs te volgen. En om zich succesvol voor te bereiden op een plek op de arbeidsmarkt. De lokale kinderopvang, de schoolbesturen en de gemeente Almere zijn op 5 april een samenwerking aangegaan gericht op de ontwikkeling van jeugdigen van 0 tot 23 jaar. Er bestond al een intensief samenwerkingsverband tussen de gemeente en de besturen van basisscholen en middelbare scholen. Deze is nu uitgebreid met de besturen van de kinderopvang en de mbo’s en hbo’s in de stad. Daarmee loopt Almere in de voorhoede van Nederlandse gemeenten.

De partijen ontmoeten en versterken elkaar in de ambitie om de overgangen tussen verschillende onderwijsvormen zo soepel mogelijk te maken. Waar jeugdhulp nodig is, moet deze zo goed mogelijk aansluiten bij het onderwijs en bij het gezin waarin een kind opgroeit. “De meerwaarde van de onderlinge afspraken is dat we ons zonder aarzeling verbinden aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid om iedere leerling de meest passende ontwikkeling te bieden. Met de aansluiting van de voorschool en de mbo’s en hbo’s creëren we een allesomvattende werkwijze. Dat is heel bijzonder.”, zegt Ad van Tok, directeur van Passend Onderwijs Almere.

Voorkomen in plaats van oplossen In het samenwerkingsverband zijn per leeftijdscategorie afspraken gemaakt over thema’s als onderwijshuisvesting, leerlingenvervoer, dyslexiezorg, het voorkomen van thuiszitters en het bevorderen van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, inclusief passende stageplekken. Preventie – het vroegtijdig voorkomen van (het oplopen van) problemen – staat voorop. Wethouder René Peeters:  “De verandering van beleid dat zich richt op voorkomen in plaats van oplossen, is een van de belangrijke opgaven voor gemeenten. Samenwerking met alle sectoren en partijen die een rol spelen in het leven van kinderen en gezinnen is daarbij van groot belang.”

Door ieders inspanningen goed op elkaar af te stemmen, verwachten de partijen dat er op termijn minder behoefte is aan speciaal onderwijs en gespecialiseerde jeugdhulp. Het uitgangspunt bij alles wat de partijen doen, is samenwerking met gezinnen. Zij hebben immers ook zelf een verantwoordelijkheid in de succesvolle ontwikkeling van kinderen. De gemaakte afspraken gelden voor twee jaar, tot 1 januari 2019. Almere geeft hiermee invulling aan de wettelijke verplichting voor gemeenten en scholen om met elkaar een ‘op overeenstemming gericht overleg’ (OOGO) te voeren.
                                                                                                                                             

Noot voor de redactie:

De foto in de bijlage is rechtenvrij te gebruiken, fotocredits: Anja de Graaff. Foto: ondertekenaars van het OOGO namens de gemeente Almere, SWV Passend Onderwijs Almere, ROC van Flevoland, ROC TOP, Groenhorst Almere, Hogeschool Windesheim Flevoland, Aeres Hogeschool, Kidak en Overleggroep Het Jonge Kind. Voor meer informatie over dit bericht kunt u bellen met de perstelefoon van de gemeente Almere:  06 – 51 00 21 07. Al onze persberichten kunt u ook volgen via Twitter: @almerepers.

Meer om te lezen

Oude leesboeken

Beste ouders,Salam aleikom, Voor het vak technisch lezen hebben wij voor de groepen 4 t/m 8 een nieuwe lesmethode aangeschaft. Wij vinden het zonde om de oude leesboeken weg te

Lees meer

Schoolreisje

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem, Eindelijk kunnen we de mededeling doen dat de schoolreisjes doorgaan alhamdoelillah! Hier zijn de data per groep: Groep 1-2-3 gaan op 22 mei.Groep 4-5-6 gaan op

Lees meer