(Afwijking) vakantierooster

(Afwijking) vakantierooster

Deel nieuws

Beste ouders,

Assalamoe alaikoem,

Groep 3-8

Vanmiddag is de, ook voor leerlingen welverdiende, voorjaarsvakantie gestart. In het vakantierooster hebben we opgenomen dat de leerlingen ook maandag 28 februari en woensdag 2 maart vrij zijn. Bij nader inzien een minder gunstige onderbreking van de week. Om deze reden wordt de studiedag van maandag 28 februari geannuleerd. Daarvoor in de plaats zijn de leerlingen maandag 14 maart (ipv 28 februari) vrij. Op woensdag 2 maart hebben we onze vervolgbijeenkomst over de ‘De zeven eigenschappen van effectief leiderschap’ van Stephen Covey.

Ik kan me voorstellen dat sommige ouders vakantieplannen hebben gemaakt en ook gerekend hebben op maandag 28 februari. Mocht uw kind, om welke reden dan ook, niet aanwezig kunnen zijn op maandag 28 februari dan kunt u de leerkracht van uw kind een afmelding doen toekomen. Alle redenen zullen worden geïnterpreteerd als ‘geoorloofd verzuim’.

Groep 1-2

Ook de leerlingen van groep 1-2 is uiteraard de vakantie van harte gegund met het verschil dat het vakantierooster wordt aangehouden. De kleuterbouw zal de studiedag benutten voor onder meer de voorbereidingen van het nieuwe thema en het analyseren van de BOSOS-observaties. Woensdag 2 maart sluit de kleuterbouw aan bij de studiedag. Maandag 14 maart worden de leerlingen van groep 1-2 op school verwacht. Kortom, voor de kleuterbouw geldt dat het vakantierooster gevolgd wordt.

Brengen door ouders

Na de persconferentie is gecommuniceerd dat ouders de school mogen betreden waar met name de ouders van groep 1-2 dankbaar gebruik van hebben gemaakt. Omdat het een lange tijd geleden is dat ouders op school kwamen, wil ik u graag herinneren aan de schoolafspraken hieromtrent:

  • Ouders tot en met groep 3 mogen het lokaal van hun kind betreden. Als de timer is afgegaan verzoekt de groepsleerkracht u het lokaal te verlaten;
  • Ouders vanaf groep 4 nemen op gang van de begane grond afscheid van hun kind.
  • Tot 8.30 uur ontvangt de leerkracht uw kind en andere kinderen. Vanaf dat moment starten de lessen. Heeft u als ouder vragen dan is Parro nog steeds het communicatiemiddel.

Ophalen door ouders

De groepsleerkrachten van groep 3 t/m 8 nemen bij de hoofd- of zij-ingang afscheid van de leerlingen. De groepsleerkrachten van de groepen 1 t/m 2 nemen afscheid bij zij-ingang van het kleuterplein. In het vertrouwen u voldoende geïnformeerd te hebben en u een fijne vakantie wensende, verblijf ik,

Met vriendelijke groet,

Khalid Mouhmouh

Meer om te lezen

Activiteiten in de zomervakantie

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Nog op de valreep willen wij een aantal (sport)activiteiten met u delen welke plaatsvinden in de zomervakantie. Voor sommige activiteiten dient u zich aan te melden.

Lees meer

Gunst, led al Adha en dank

Beste ouders, Assalamoe alaikoem, Gunst Om niet direct met de deur in huis te vallen, introduceer ik dit bericht met een mooie hadieth: “Waak over (de voorschriften van) Allah en

Lees meer