Afscheid van juf Tugba

Afscheid van juf Tugba

Deel nieuws

Beste ouders,

Assalamoe alaikoem,

Na een lange periode van afwezigheid wegens ziekte nemen we helaas afscheid van juf Tugba. Ze is niet in staat gebleken om naar school te komen om persoonlijk afscheid van u of uw kind te nemen. We hadden het u en/of uw kind graag anders gegund maar berusten in deze omstandigheid. We wensen juf Tugba langs deze weg heel veel sterkte en beterschap toe.

Met vriendelijke groet,

Khalid Mouhmouh

Meer om te lezen

Uitnodiging VVE-Thuis

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Net zoals voorgaande jaren hebben wij ook dit jaar weer het programma VVE-Thuis op school. VVE-Thuis is bedoeld voor de ouders van groep 1 en 2.

Lees meer

Fijne vakantie!

Beste ouders,Assalamoe alaikoem, Vandaag is het onze laatste werkdag dit schooljaar. We danken u voor het vertrouwen en wensen u een fijne zomervakantie! Tot dinsdag 5 september om 10.00 uur

Lees meer

Zomeractiviteiten in Stedenwijk

Beste ouders/verzorgers,Assalamoe alaikoum, Ook in de zomervakantie organiseert Talent in Opleiding verschillende activiteiten voor kinderen vanaf 2 jaar. In de bijlage treft u de flyer met de zomeractiviteiten en het

Lees meer