Afscheid van juf Tugba

Afscheid van juf Tugba

Deel nieuws

Beste ouders,

Assalamoe alaikoem,

Na een lange periode van afwezigheid wegens ziekte nemen we helaas afscheid van juf Tugba. Ze is niet in staat gebleken om naar school te komen om persoonlijk afscheid van u of uw kind te nemen. We hadden het u en/of uw kind graag anders gegund maar berusten in deze omstandigheid. We wensen juf Tugba langs deze weg heel veel sterkte en beterschap toe.

Met vriendelijke groet,

Khalid Mouhmouh

Meer om te lezen

Staking streekvervoer

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Zoals u wellicht weet neemt het aantal stakingen in het streekvervoer toe. Wij begrijpen dat het zeer vervelend is en dat het soms uitermate lastig kan

Lees meer