Afscheid van juf Tugba

Afscheid van juf Tugba

Deel nieuws

Beste ouders,

Assalamoe alaikoem,

Na een lange periode van afwezigheid wegens ziekte nemen we helaas afscheid van juf Tugba. Ze is niet in staat gebleken om naar school te komen om persoonlijk afscheid van u of uw kind te nemen. We hadden het u en/of uw kind graag anders gegund maar berusten in deze omstandigheid. We wensen juf Tugba langs deze weg heel veel sterkte en beterschap toe.

Met vriendelijke groet,

Khalid Mouhmouh

Meer om te lezen

Parkeren in de Muziekwijk

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Hierbij een herhaalde oproep om ons met z’n allen in te zetten voor de veiligheid en een prettige sfeer rondom het schoolgebouw. Parkeert u a.u.b. op

Lees meer

Leerlingenraad Al Iman

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Afgelopen en deze week hebben de leerlingen van de groepen 4 t/m 8 gestemd. De huidige leerlingenraad heeft ervoor gezorgd dat de stemprocedure eerlijk en correct

Lees meer

Schoolmelk

Sallamou alaikom, Beste ouders, verzorgers, Ook dit jaar zal onze school wekelijks schoolmelk krijgen. Dit zal gedurende 20 weken dit schooljaar plaatsvinden. Dit is volledig gesubsidieerd. De leerlingen ontvangen halfvolle

Lees meer