Aanmelding nieuwe kinderen in het nieuwe schooljaar

Aanmelding nieuwe kinderen in het nieuwe schooljaar

Deel nieuws

Beste ouders/ verzorgers, assalamoe aleikoem

Het einde van het schooljaar nadert en wij zijn alweer druk bezig met de organisatie van het volgende schooljaar. De belangstelling voor onze school is groot alhamdoelillah, wat resulteert in een groot aantal aanmeldingen voor groep 1. Op dit moment zijn er al meer kinderen aangemeld dan wij kunnen plaatsen. We proberen om broertjes en zusjes van de huidige leerlingen voorrang te geven, maar dan moeten ze wel tijdig zijn aangemeld. Als u een peuter heeft die in het schooljaar 2021-2022 4 jaar wordt in shaa Allah en u wilt hem of haar op onze school geplaatst hebben, wilt u dan uiterlijk deze week het aanmeldformulier invullen? U vindt het digitale formulier onderaan de pagina van onze website: https://www.noorscholen.nl/aliman/ouders/ Alvast dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groeten,

Saida Neumann Coördinator

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Meer om te lezen

Groepsdoorbroken werken leerjaar 8

Beste ouders, verzorgers, Assalamoe alaikoem, Kortheidshalve verwijs ik u naar de brief over het groepsdoorbroken werken die als bijlage gevoegd is. Met vriendelijke groet, Khalid Mouhmouh

Lees meer

Uitnodiging VVE-Thuis

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Net zoals voorgaande jaren hebben wij ook dit jaar weer het programma VVE-Thuis op school. VVE-Thuis is bedoeld voor de ouders van groep 1 en 2.

Lees meer

Fijne vakantie!

Beste ouders,Assalamoe alaikoem, Vandaag is het onze laatste werkdag dit schooljaar. We danken u voor het vertrouwen en wensen u een fijne zomervakantie! Tot dinsdag 5 september om 10.00 uur

Lees meer