Aanmelding nieuwe kinderen in het nieuwe schooljaar

Aanmelding nieuwe kinderen in het nieuwe schooljaar

Deel nieuws

Beste ouders/ verzorgers, assalamoe aleikoem

Het einde van het schooljaar nadert en wij zijn alweer druk bezig met de organisatie van het volgende schooljaar. De belangstelling voor onze school is groot alhamdoelillah, wat resulteert in een groot aantal aanmeldingen voor groep 1. Op dit moment zijn er al meer kinderen aangemeld dan wij kunnen plaatsen. We proberen om broertjes en zusjes van de huidige leerlingen voorrang te geven, maar dan moeten ze wel tijdig zijn aangemeld. Als u een peuter heeft die in het schooljaar 2021-2022 4 jaar wordt in shaa Allah en u wilt hem of haar op onze school geplaatst hebben, wilt u dan uiterlijk deze week het aanmeldformulier invullen? U vindt het digitale formulier onderaan de pagina van onze website: https://www.noorscholen.nl/aliman/ouders/ Alvast dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groeten,

Saida Neumann Coördinator

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Meer om te lezen

Opzegging locatie Muziekwijk

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Ik bericht u bij dezen met een belangrijke update met betrekking tot onze schoollocatie in Muziekwijk. Zoals u weet, hebben we het afgelopen jaar kunnen profiteren

Lees meer

Wijziging aankomsttijd

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘ aleikoem Vanwege de planning van de busritten is er een kleine wijziging in het programma van het schoolreisje morgen. De onderbouw zal een half uur later

Lees meer