Aanmelding nieuwe kinderen in het nieuwe schooljaar

Aanmelding nieuwe kinderen in het nieuwe schooljaar

Deel nieuws

Beste ouders/ verzorgers, assalamoe aleikoem

Het einde van het schooljaar nadert en wij zijn alweer druk bezig met de organisatie van het volgende schooljaar. De belangstelling voor onze school is groot alhamdoelillah, wat resulteert in een groot aantal aanmeldingen voor groep 1. Op dit moment zijn er al meer kinderen aangemeld dan wij kunnen plaatsen. We proberen om broertjes en zusjes van de huidige leerlingen voorrang te geven, maar dan moeten ze wel tijdig zijn aangemeld. Als u een peuter heeft die in het schooljaar 2021-2022 4 jaar wordt in shaa Allah en u wilt hem of haar op onze school geplaatst hebben, wilt u dan uiterlijk deze week het aanmeldformulier invullen? U vindt het digitale formulier onderaan de pagina van onze website: https://www.noorscholen.nl/aliman/ouders/ Alvast dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groeten,

Saida Neumann Coördinator

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Meer om te lezen

Parkeren in de Muziekwijk

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Hierbij een herhaalde oproep om ons met z’n allen in te zetten voor de veiligheid en een prettige sfeer rondom het schoolgebouw. Parkeert u a.u.b. op

Lees meer

Leerlingenraad Al Iman

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Afgelopen en deze week hebben de leerlingen van de groepen 4 t/m 8 gestemd. De huidige leerlingenraad heeft ervoor gezorgd dat de stemprocedure eerlijk en correct

Lees meer

Schoolmelk

Sallamou alaikom, Beste ouders, verzorgers, Ook dit jaar zal onze school wekelijks schoolmelk krijgen. Dit zal gedurende 20 weken dit schooljaar plaatsvinden. Dit is volledig gesubsidieerd. De leerlingen ontvangen halfvolle

Lees meer