Aanmelding nieuwe kinderen in het nieuwe schooljaar

Aanmelding nieuwe kinderen in het nieuwe schooljaar

Deel nieuws

Beste ouders/ verzorgers, assalamoe aleikoem

Het einde van het schooljaar nadert en wij zijn alweer druk bezig met de organisatie van het volgende schooljaar. De belangstelling voor onze school is groot alhamdoelillah, wat resulteert in een groot aantal aanmeldingen voor groep 1. Op dit moment zijn er al meer kinderen aangemeld dan wij kunnen plaatsen. We proberen om broertjes en zusjes van de huidige leerlingen voorrang te geven, maar dan moeten ze wel tijdig zijn aangemeld. Als u een peuter heeft die in het schooljaar 2021-2022 4 jaar wordt in shaa Allah en u wilt hem of haar op onze school geplaatst hebben, wilt u dan uiterlijk deze week het aanmeldformulier invullen? U vindt het digitale formulier onderaan de pagina van onze website: https://www.noorscholen.nl/aliman/ouders/ Alvast dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groeten,

Saida Neumann Coördinator

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Meer om te lezen

Oude leesboeken

Beste ouders,Salam aleikom, Voor het vak technisch lezen hebben wij voor de groepen 4 t/m 8 een nieuwe lesmethode aangeschaft. Wij vinden het zonde om de oude leesboeken weg te

Lees meer

Schoolreisje

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem, Eindelijk kunnen we de mededeling doen dat de schoolreisjes doorgaan alhamdoelillah! Hier zijn de data per groep: Groep 1-2-3 gaan op 22 mei.Groep 4-5-6 gaan op

Lees meer