Nijntje beweegprogramma

Nijntje beweegprogramma

Deel nieuws

Beste ouders/verzorgers,

Assalamoe alaikoum,

Vanaf volgende week donderdag (7 april) start voor de groepen 1 en 2 het Nijntje Beweegprogramma. Dit is een serie beweeglessen waarin de leerlingen om de week speelplezier hebben in de gymzaal en tegelijkertijd alle essentiële basisvormen van bewegen leren.

In de lessen van het Nijntje Beweegprogramma kunnen kleuters naar hartenlust balanceren, rollen, huppelen, klauteren, springen, zwaaien, vangen, gooien en schoppen.

Alle basisonderdelen van bewegen komen aan bod via leuke oefeningen en spelletjes. Zo leren de leerlingen op een verantwoorde manier bewegen met veel variatie!

Het programma is zorgvuldig samengesteld door de KNGU (De Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie) en wordt alleen gegeven door speciaal opgeleide trainers. Na het doorlopen van de lessen ontvangen de leerlingen het Nijntje Beweegdiploma. Daarop staat waar uw zoon of dochter allemaal mee heeft geoefend.

Op onze school wordt het Nijntje Beweegprogramma verzorgt door Thijs de Vries van Talent In Opleiding.

De beweeglessen staan gepland op de donderdagen. De ene week zijn de groepen 1 aan de beurt en de andere week de groepen 2, dit rouleert.

  • Donderdag 7 april wordt gestart met de groepen 1
  • Donderdag 14 april wordt gestart met de groepen 2

Wilt u ervoor zorgen dat uw kind op de donderdagen zijn/haar gymschoenen meeneemt naar school?

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind.

Met vriendelijke groet,

Samira Sbaa

Meer om te lezen

Groepsdoorbroken werken leerjaar 8

Beste ouders, verzorgers, Assalamoe alaikoem, Kortheidshalve verwijs ik u naar de brief over het groepsdoorbroken werken die als bijlage gevoegd is. Met vriendelijke groet, Khalid Mouhmouh

Lees meer

Uitnodiging VVE-Thuis

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Net zoals voorgaande jaren hebben wij ook dit jaar weer het programma VVE-Thuis op school. VVE-Thuis is bedoeld voor de ouders van groep 1 en 2.

Lees meer

Fijne vakantie!

Beste ouders,Assalamoe alaikoem, Vandaag is het onze laatste werkdag dit schooljaar. We danken u voor het vertrouwen en wensen u een fijne zomervakantie! Tot dinsdag 5 september om 10.00 uur

Lees meer