Nijntje beweegprogramma

Nijntje beweegprogramma

Deel nieuws

Beste ouders/verzorgers,

Assalamoe alaikoum,

Vanaf volgende week donderdag (7 april) start voor de groepen 1 en 2 het Nijntje Beweegprogramma. Dit is een serie beweeglessen waarin de leerlingen om de week speelplezier hebben in de gymzaal en tegelijkertijd alle essentiële basisvormen van bewegen leren.

In de lessen van het Nijntje Beweegprogramma kunnen kleuters naar hartenlust balanceren, rollen, huppelen, klauteren, springen, zwaaien, vangen, gooien en schoppen.

Alle basisonderdelen van bewegen komen aan bod via leuke oefeningen en spelletjes. Zo leren de leerlingen op een verantwoorde manier bewegen met veel variatie!

Het programma is zorgvuldig samengesteld door de KNGU (De Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie) en wordt alleen gegeven door speciaal opgeleide trainers. Na het doorlopen van de lessen ontvangen de leerlingen het Nijntje Beweegdiploma. Daarop staat waar uw zoon of dochter allemaal mee heeft geoefend.

Op onze school wordt het Nijntje Beweegprogramma verzorgt door Thijs de Vries van Talent In Opleiding.

De beweeglessen staan gepland op de donderdagen. De ene week zijn de groepen 1 aan de beurt en de andere week de groepen 2, dit rouleert.

  • Donderdag 7 april wordt gestart met de groepen 1
  • Donderdag 14 april wordt gestart met de groepen 2

Wilt u ervoor zorgen dat uw kind op de donderdagen zijn/haar gymschoenen meeneemt naar school?

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind.

Met vriendelijke groet,

Samira Sbaa

Meer om te lezen

Activiteiten in de zomervakantie

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Nog op de valreep willen wij een aantal (sport)activiteiten met u delen welke plaatsvinden in de zomervakantie. Voor sommige activiteiten dient u zich aan te melden.

Lees meer

Gunst, led al Adha en dank

Beste ouders, Assalamoe alaikoem, Gunst Om niet direct met de deur in huis te vallen, introduceer ik dit bericht met een mooie hadieth: “Waak over (de voorschriften van) Allah en

Lees meer