Aanbod online lessen in verband met weersomstandigheden

Aanbod online lessen in verband met weersomstandigheden

Deel nieuws

Beste ouders,

Assalamoe alaikoem,

Gelet op de weersomstandigheden en het zojuist gepubliceerde advies van Rijkswaterstaat om morgen niet de weg op te gaan, hebben wij besloten dat basisschool Al Iman morgen niet open is. De veiligheid van medewerkers en leerlingen kan niet worden gegarandeerd.

Er is geen fysiek onderwijs en er wordt geen noodopvang georganiseerd. De lessen worden online aangeboden. De leerkracht van uw kind zal u hierover nader informeren.

Wij houden de weersverwachtingen in de gaten en zullen u morgen informeren over het onderwijs op dinsdag en verder.

Met vriendelijke groet,

Khalid Mouhmouh

Meer om te lezen

Staking streekvervoer

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Zoals u wellicht weet neemt het aantal stakingen in het streekvervoer toe. Wij begrijpen dat het zeer vervelend is en dat het soms uitermate lastig kan

Lees meer