Aanbod online lessen in verband met weersomstandigheden

Aanbod online lessen in verband met weersomstandigheden

Deel nieuws

Beste ouders,

Assalamoe alaikoem,

Gelet op de weersomstandigheden en het zojuist gepubliceerde advies van Rijkswaterstaat om morgen niet de weg op te gaan, hebben wij besloten dat basisschool Al Iman morgen niet open is. De veiligheid van medewerkers en leerlingen kan niet worden gegarandeerd.

Er is geen fysiek onderwijs en er wordt geen noodopvang georganiseerd. De lessen worden online aangeboden. De leerkracht van uw kind zal u hierover nader informeren.

Wij houden de weersverwachtingen in de gaten en zullen u morgen informeren over het onderwijs op dinsdag en verder.

Met vriendelijke groet,

Khalid Mouhmouh

Meer om te lezen

Groepsdoorbroken werken leerjaar 8

Beste ouders, verzorgers, Assalamoe alaikoem, Kortheidshalve verwijs ik u naar de brief over het groepsdoorbroken werken die als bijlage gevoegd is. Met vriendelijke groet, Khalid Mouhmouh

Lees meer

Uitnodiging VVE-Thuis

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Net zoals voorgaande jaren hebben wij ook dit jaar weer het programma VVE-Thuis op school. VVE-Thuis is bedoeld voor de ouders van groep 1 en 2.

Lees meer

Fijne vakantie!

Beste ouders,Assalamoe alaikoem, Vandaag is het onze laatste werkdag dit schooljaar. We danken u voor het vertrouwen en wensen u een fijne zomervakantie! Tot dinsdag 5 september om 10.00 uur

Lees meer