juni 22, 2022

juni 22, 2022

Nieuws

Mededeling

Schoolfoto’s

Salaam oe Aleikoem, beste ouders / verzorgers, Vandaag krijgt uw kind de schoolfoto’s mee naar huis. Bij de foto’s zit een begeleidend schrijven van de fotograaf. Lees dit goed door!