Leerling aanmelden

Ik wil mijn kind aanmelden:

"*" geeft vereiste velden aan

Gegevens leerling

Geslacht*
DD dash MM dash JJJJ

Gegevens Ouder/verzorger 1

Relatie tot leerling*
Achternaam*
Burgelijke staat*
Indien ouders niet meer samen zijn, bij wie heeft het kind het hoofdverblijf?*
Ouderlijk gezag*
Diploma*

Heeft u een ander woonadres dan uw kind? Vul dan hieronder de juiste gegevens in.
Is er sprake van een éénoudergezin?*

Ouder/verzorger 2

Relatie tot leerling
Burgelijke staat
Indien ouders niet meer samen zijn, bij wie heeft het kind het hoofdverblijf?
Ouderlijk gezag
Diploma

Heeft u een ander woonadres dan uw kind? Vul dan hieronder de juiste gegevens in.

Gegevens voogd/voogdijorganisatie indien van toepassing of pleegouder indien geen voogdij

Extra ondersteuning

Heeft uw kind extra ondersteuning nodig?*
Indien ja, vanwege:

Bijzondere omstandigheden

Zijn er omstandigheden waar de school rekening mee moet houden?

Overige gegevens

Huisarts:

Contactgegevens bij afwezigheid/noodnummer:

Gegevens ten behoeve van overdracht. Vorige school/peuterspeelzaal/kinderdagverblijf:
Ik geef toestemming aan de school om eventueel contact op te nemen met deze vestiging, om informatie in te winnen, zodat u op de hoogte bent van de begeleiding die mijn kind nodig heeft.*

School van eerste keuze

Is dit de eerste school waarop u uw kind aanmeldt?*
Staat uw kind voor aanmelding ingeschreven op een andere school?*
Staat uw kind op een wachtlijst van een andere school?*
Is uw kind in zijn/ haar schoolloopbaan gedoubleerd?*

Indien uw kind van een andere school komt:

Is deze school geïnformeerd over het vertrek van uw kind?*

Gewenste datum inschrijving

DD dash MM dash JJJJ

Ondertekening

Ondergetekende geeft toestemming aan de school om gegevens, die relevant zijn voor de onderwijskundige begeleiding van uw kind en eventuele voor de school belangrijke medische gegevens, in de leerlingadministratie op te nemen.*
Ondergetekende geeft toestemming om relevante leerlinggegevens bij verandering van basisschool door te geven aan de directeur van deze basisschool.
DD dash MM dash JJJJ
Ondergetekende verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en gaat ermee akkoord dat opleidingsgegevens kunnen worden gecontroleerd.*
DD dash MM dash JJJJ
Ondergetekende verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en gaat ermee akkoord dat opleidingsgegevens kunnen worden gecontroleerd.