Leerlingenraad

Leerlingenraad

Nieuws

Leerlingenraad

Beste ouders/verzorgers, Assalamoe alaikoum, Vandaag hebben de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 gestemd. De huidige leerlingenraad heeft ervoor gezorgd dat de stemprocedure eerlijk en correct verliep. Het is