maart 11, 2022

maart 11, 2022

Nieuws

Maandag aanstaande: studiedag groep 3-8

Beste ouders, Assalamoe alaikoem, Op vrijdag 18 februari heb ik onderstaand bericht verstuurd waarin een vrije dag voor de leerlingen van groep 3-8 en een reguliere schooldag voor groep 1-2