juni 7, 2021

juni 7, 2021

Nieuws

Schoolfruit

Beste ouders/verzorgers, Assalamoe alaikoum, Voor dit schooljaar is er vanaf vandaag geen schoolfruit meer. Wij vragen u om hiermee rekening te houden en uw kind te voorzien van een dagelijkse